Retningslinjer om markedsanalyse og vurdering av sterk markedsstilling innen elektronisk kommunikasjon

Tittel

Kommisjonsretningslinjer for markedsanalyse og vurdering av sterk markedsstilling i henhold til Fellesskapets rammeverk for elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester

Commission guidelines on market analysis and the assessment of significant market power under the Community regulatory framework for electronic communications networks and services

Siste nytt

EU-høring om revisjon av retningslinjene igangsatt av Kommmisjonen 27.3.2017

Nærmere omtale

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.07.2002
Anvendelsesdato i EU
11.07.2002
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet