Retningslinjer om markedsanalyse og vurdering av sterk markedsstilling innen elektronisk kommunikasjon

Tittel

Kommisjonsretningslinjer for markedsanalyse og vurdering av sterk markedsstilling i henhold til Fellesskapets rammeverk for elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester

Commission guidelines on market analysis and the assessment of significant market power under the Community regulatory framework for electronic communications networks and services

Siste nytt

Høring om revisjon av retningslinjene igangsatt av Kommmisjonen 27.3.2017

Nærmere omtale

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.07.2002
Anvendelsesdato i EU
11.07.2002

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet