EUs konkurransepolitikk i 2017

EUs konkurransepolitikk i 2017

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionskomiteen. Rapport om konkurransepolitikken 2017
Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Report on Competition Policy 2017

Rapport lagt fram av Kommisjonen 18.6.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Indledning

2017 markerede 60-årsjubilæet for undertegnelsen af Romtraktaten, der lagde grunden til vore dages EU. Det betyder, at EU's konkurrencepolitik nu også har eksisteret i over 60 år. Lige fra den første dag har EU haft regler, som forsvarer retfærdig konkurrence uden fordrejninger.

I de seneste årtier har konkurrencepolitikken gjort en stor forskel i folks liv: Europæiske borgere er måske ikke altid bekendt med konkurrencereglerne, men de er i berøring med markedet hver eneste dag. Konkurrencen stimulerer virksomhederne til at konkurrere på et realitetsgrundlag – på pris, kvalitet og innovation – og til at opfylde forbrugernes behov. Ved at presse virksomhederne til at gøre det bedre lægger konkurrencen magten i hænderne på forbrugerne.

Gennem årtierne har alle virksomheder, der er aktive på det indre marked, kunnet påberåbe sig et stabilt sæt af regler og deres upartiske gennemførelse. Håndfast, konsekvent og forudsigelig håndhævelse sender et klart budskab om, at alle virksomheder har lige vilkår og lige muligheder for at få succes.

Håndhævelsen af konkurrencereglerne sikrer, at en verden med global handel og globale virksomheder kan være en verden, der giver små virksomheder og enkeltpersoner en fair chance. Konkurrencereglerne sikrer også, at alle virksomheder, som er aktive på det indre marked, følger de samme regler – hvad enten de er store eller små, og uanset hvor i verden de kommer fra.

Konkurrencepolitikken spiller også en afgørende rolle, når det gælder støtte til Kommissionens politiske prioriteter. I 2017 bidrog konkurrencepolitiske foranstaltninger til, at Kommissionens dagsorden så dagens lys og blev indført på de områder, som betyder noget for de europæiske borgere. Den digitale økonomi, energi, den farmaceutiske og agrokemiske sektor, netværksindustrier og finansielle markeder er blandt de sektorer, hvor en indsats på konkurrenceområdet til stadighed gør en forskel for de europæiske forbrugere.

Kommissionen arbejder sammen med medlemsstaternes konkurrencemyndigheder, således at fordelene ved konkurrencen kan udbredes og spredes til alle medlemsstater i EU. Samtidig går Kommissionen sammen med konkurrencemyndigheder i hele verden for at sikre egentlige globale lige konkurrencevilkår.

I de seneste 60 år har EU's konkurrencepolitik styrket virksomheder og forbrugere ved at sikre, at alle virksomheder og alle borgere kan mærke fordelene ved fair konkurrence.

Denne beretning er et ikke-udtømmende sammendrag af Kommissionens aktiviteter på det konkurrencepolitiske område i løbet af 2017. Yderligere oplysninger kan findes i det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene og på GD COMP's websted.