Saksbehandling knyttet til EUs konkurranseregler: endringsbestemmelser