Storbritannias uttreden av EU: tilsyn med foretakssammenslutninger