Bagatellmessig støtte til foretak som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning fra 2024