Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014)