Gruppefritak for vertikale avtaler (2022): retting av tsjekkisk språkversjon