Konkurransebestemmelser om vertikale avtaler og samordnet praksis (2010)