Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klormekvat i dyrket sopp
17.09.2019
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyflufenamid, fenbukonazol, fluquinkonazol og tembotrion
16.09.2019
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om ajourføring av elektronisk rapporteringsformat
16.09.2019
Medisinsk utstyr: utpeking av ekspertpaneler
10.09.2019
Import og transitt av fjørfe- og eggprodukter: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina, Israel og Nord-Makedonia og om standard helsesertifikat
10.09.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
09.09.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen, Romania og Ungarn
03.09.2019
Auksjoneringsforordningen for CO2-kvoter: tilpasningsbestemmelser
28.08.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia: endringsbestemmelser
22.08.2019
Import og transitt av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra Serbia
19.08.2019
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
19.08.2019
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser (revisjon)
13.08.2019
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Absinthe de Pontarlier' som alkoholsterk drikk
12.08.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Romania
09.08.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
08.08.2019
Biociddirektivet: inkludering av eggepulver som aktivt stoff
08.08.2019
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i loddemateriale brukt i visse forbrenningsmotorer
08.08.2019
Biociddirektivet: inkludering av D-fruktose som aktivt stoff
08.08.2019
Biociddirektivet: inkludering av honning som aktivt stoff
08.08.2019
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av DEHP som mykner i gummimateriale
08.08.2019
Biociddirektivet: inkludering av eddik som aktivt stoff
08.08.2019
Biociddirektivet: inkludering av konsentrert eplesaft som aktivt stoff
08.08.2019
Biociddirektivet: inkludering av Saccharomyces cerevisiae som aktivt stoff
08.08.2019
Biociddirektivet: inkludering av ost som aktivt stoff
08.08.2019
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
06.08.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Ungarn
05.08.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder peppermynteolje og sitronellal
05.08.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til visse fjørfe og griser
05.08.2019
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
02.08.2019
Omsetning av lacto-n-neotetraos tilvirket med Escherichia coli stamme K-12 som ny mat: endring av spesifikasjoner
02.08.2019
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i drikkevann til purker
02.08.2019
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: ajourføring
02.08.2019
Godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens og subtilis som fôrtilsetning til visse griser
02.08.2019
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.
01.08.2019
Statistikk om reiseliv: endringsbestemmelser
01.08.2019
Godkjenning av omsetning av betain som ny mat
01.08.2019
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger eller livkyllinger
31.07.2019
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
31.07.2019
Godkjenning av L-valine tilvirket av C. glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
31.07.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019
30.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Singapore
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Argentina
29.07.2019
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Singapore
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Australia
29.07.2019
Unionslisten for ny mat og forlenget bruk av betaglukaner fra gjær: rettelse
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Japan
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Canada
29.07.2019
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om helsesertifikat og listen over territorier og tredjeland
29.07.2019

Sider