Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser