Drikkevannsdirektivet 2020: utfyllende bestemmelser om samsvarsvurdering