Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på helseområdet for referanseåret 2024