EUs program for sikker satellittbasert kommunikasjon: plassering av kontrollsentre