Bruk av jernhydroksidadipattartrat ved produksjon av kosttilskudd