Drikkevannsdirektivet 2020: utfyllende bestemmelser om merking av produkter som kan komme i kontakt med drikkevann