Tilsetningsforordningen: retting av portugisisk språkversjon