Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: beregningen av kvalifiserte forpliktelser