Regnskapsdirektivet: justering av størrelseskategorier for foretak og konsern