Verdipapiriseringsforordningen: ytelsesrelaterte triggere