Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på energi- og miljøområdet for 2025