Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser