Auksjoneringsforordningen 2023: detaljerte bestemmelser for auksjoner av CO2-kvoter