Auksjoneringsforordningen 2010: detaljerte bestemmelser for auksjoner av CO2-kvoter