Korttidsutleie: bestemmelser om innsamling og deling av data