WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: endringsbestemmelser (2024)