Kvotedirektivet om handel med CO2: endringsbestemmelser om gratistildelinger for perioden 2021-2030