Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest Italia, Latvia, Polen og Slovakia