Data i det nasjonale elektroniske register over veitransportvirksomheter: endringsbestemmelser