Samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked