Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen (2008)