Statistikk om inntekts- og levekår: gjennomføringsbestemmelser for 2018