Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser