Statistikk

Forsiden - Velg område - Statistikk

Abonner på RSS-feed: Statistikk- siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.4.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.2.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.2.2020
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2019
Europeisk næringslivsstatistikk har vært forankret i en rekke forkjellige forordninger, hvilket har verken sikret god nok konsistens på tvers av de ulike statistikkområdene, eller en god nok samlet tilnærming til utvikling, produksjon og formidling av næringslivsstatistikk. I 2012 lanserte Eurostat et prosjekt med målsetting om å integrere dagens regelverk for statistikk om næringslivet i et felles rammeverk for å sikre harmonisert og konsistent statistikk og bidra til å oppnå målsettingene i visjonene for det europeiske statistikksamarbeidet. Rammeverksforordningen som nå er vedtatt, opphever i alt ni forordninger og en beslutning.
EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.10.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge. Beslutningen trer i kraft 1. november 2019.

Sider