Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om elementer som er felles for flere datasett