Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet