Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/258 av 16. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere antallet og benevnelsene på variablene på området inntekt og levekår

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/258of 16 December 2019 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the titles of the variables for the income and living conditions domain

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at imødekomme de behov, der er konstateret under de relevante detaljerede emner, bør Kommissionen præcisere variablernes antal og titler for datasættet på området indkomst og levevilkår (EU-SILC).

(2) EU-SILC-undersøgelsen er et meget vigtigt instrument til at indsamle de oplysninger, der kræves i forbindelse med det europæiske semester og den europæiske søjle for sociale rettigheder, navnlig for så vidt angår indkomstfordeling, fattigdom og social udstødelse samt forskellige hertil knyttede EU-politikker på området levevilkår og fattigdom som f.eks. børnefattigdom, adgang til sundhedspleje og andre tjenesteydelser, bolig, overdreven gældsætning og livskvalitet. Undersøgelsen er desuden den vigtigste datakilde til mikrosimuleringsformål og flashestimater for indkomstfordeling og fattigdom.

(3) Antallet af variabler, der skal indsamles, er på tidspunktet for ikrafttrædelsen af forordning (EU) 2019/1700 højst 5 % over det antal variabler, der indsamles for området indkomst og levevilkår.

(4) Kommissionen har gennemført relevante høringer af nationale eksperter som led i udarbejdelsen af denne delegerede forordning —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2019
Anvendelsesdato i EU
17.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet