Statistikk

Forsiden - Velg område - Statistikk

Abonner på RSS-feed: Statistikk- siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020
EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.11.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.10.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.8.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 11.7.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 3.7.2020
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.6.2020

Sider