Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering