BNI-forordningen 2019: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon)