Statistikk om turisme: gjennomføringsbestemmelser om overføring av data