Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter: endringsbestemmelser