BNI-statistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering