Kvalitetskriterier og -rapportering for statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser