Statistikk

Forsiden - Velg område - Statistikk

Abonner på RSS-feed: Statistikk- siste nytt

Forrolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.7.2023
EØS-komitebeslutning 13.6.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 13.6.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 13.6.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 13.6.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 28.4.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 5.4.2023
EØS/EFTA-landenes utkast (revidert) til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 16.2.2023
Svensk departementsnotat offentliggjort 17.2.2023

Sider