Integrert landbruksstatistikk: variabler for referanseåret 2023