Europeisk næringslivsstatistikk: endringer til gjennomføringsbestemmelser om statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter