Harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser