Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om spesifikasjon av de tekniske elementene i datasettet for tilleggsemnet 'arbeidsferdigheter' og de åtteårige variablene for ‘pensjon og arbeidsmarkedsdeltakelse’ i arbeidsstyrken

(Draft) Commission Implementing Regulation specifying the technical items of the data set for the 2022 ad hoc subject ‘job skills’ and the eight-yearly variables on ‘pension and labour market participation’ in the labour force domain in accordance with Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 30.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) To ensure the accurate implementation of the sample survey in the labour force domain, the Commission should specify the technical items of the data set.

(2) The Commission should establish the technical items of the data set for the 2022 ad hoc subject ‘job skills’ and for the eight-yearly variables on ‘pension and labour market participation’ in the labour force domain.

(3) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the European Statistical System Committee

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.07.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet