Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2021

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 14. juli 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 med hensyn til spesifisering av antallet og titlene på variabler til bruk for statistikk på IKT-området for referanseåret 2021

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 14 July 2020 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and titles of the variables for the use of information and communication technologies statistics domain for reference year 2021

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at dække de behov, der er identificeret i de relevante detaljerede emner i bilag I til forordning (EU) 2019/1700, bør Kommissionen præcisere antallet af og titlen på variablerne for datasættet på området brug af informations- og kommunikationsteknologi for referenceåret 2021.

(2) Det antal variabler, der skal indsamles i henhold til denne forordning, bør højst være 5 % over det antal variabler, der var indsamlet for området brug af informations- og kommunikationsteknologi, da forordning (EU) 2019/1700 trådte i kraft —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.07.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet