Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet